top of page

איב קורשיא

קשור בסרט

projects

PROJECTS

About

All about Eve...

עולם דמיוני בו שוררת רק שמחה הינו תולדה של הסתכלות פנימית על החיים ועל הזכות להתייחס ליצירה כסוג של מתנה.

 מתוך נקודת מבט זו, יוצרת איב קורשיא עולם בו הגיבורים הם חיות קטנות הממלאות חלל גדול כגודל השמחה אותה הן מביאות לעולמה האישי. שדה סרטי המתנה המבריקים הזרועים בחלל לקוחים מעולם המתנות והחגיגה. כאשר נקבל מתנה הם יהיו עליה, בדרך כלל הם יזרקו כאשר נפתח את המתנה. כאן, קורשיא, משמרת אותם, מגדילה אותם, יוצרת אותם מחומר שאמנם נראה מבריק ופלסטי כמו הסרטים המקוריים. אך כאן הוא משומר, קשיח ובוהק. 

כמו סרטי המתנה, גם בלוני ההליום נועדו בכדי לשמח ויזרקו לאחר שימושם. גם כאן, אקט השימור של החומר הוא הטריגר שממנו נובע הרצון לשחק בין התלת-ממד לדו-ממד וההפך. 

ההשתקפות של הצופה ביצירה בחומרים המבריקים נועדה בכדי לעודד הסתכלות פנימית של הצופה בה ובכדי לגלות- שגם הוא יכול לקחת את החיים ואת מעשיו כמתנה, כעולם קסום המתרכז בשמח.

contact

Contact:

Thanks for submitting!

bottom of page