top of page

קשור בסרט

2022

הדפס רשת, חיתוך לייזר ופיסול בטקסטיל והליום.

עולם דמיוני בו שוררת רק שמחה הינו תולדה של הסתכלות על החיים דרך הזכות להתייחס ליצירה כסוג של מתנה. מתוך נקודת מבט זו, בונה איב קורשיא עולם שיש בו שדה של סרטי מתנה מבריקים, בלוני הליום והגיבורים הם חיות כיס קטנות. זנבות של עכברים זרועים במיצב, החיה הקטנה והמרתיעה הופכת כאן להיות נקודת משען אך גם יוצרת תחושה אמביוולנטית. סרטי העטיפות והבלונים הם חלק מהמסיבה כל זמן שהיא מתרחשת והם נזרקים כאשר המסיבה נגמרת. קורשיא מתעקשת לשמר אותם,

מוגדלים, בוהקים ומאפשרים לצופים.ות להשתקף בהם, כאילו מכריחה את עצמה ואת כולם להמשיך את המסיבה בכל מחיר.

bottom of page