top of page

Bunnies in Black & White

2021

 

Collages Paintings & Sewed Sculptures

Canvas, acrylics, silk papers, wetsuit fabrics & acrylic filler & wool

 

עבודות שנוצרו רק בשני צבעים בסיסיים- שחור ולבן, אך בעזרת שלושה מדיומים שונים של ציור, משחק עם נייר והדבקה ותפירת אובייקטים בונה קורשיא עולם דמיוני בו ארנבונים הם כבר לא משהו ״חמוד״ או ״מתוק״. 

הם הופכים לאובייקט מעולם אפל, מנוכר, ומפורק- אך בו זמנית הם כקבוצה של ארנבונים ושל יצירות- יוצרים גם משהו חיובי בכל זאת.

 

פתאום, הם משהו מנוכר. 

אולי הם כבר לא באמת ארנובנים? אלא פשוט אובייקט שמצוייר ותפור מצורות מעוגלות , מעוקמות וגם מרושלות?

 

אחד על ליד השני, אחד מעל השני, אחד לצד השני , הם קרובים ומתקרבים - הם נהיים קבוצה מאוחדת אך עדיין נשארים בודדים ומרוחקים אחד מהשני.

 

משחק ושילוב בין ציור דו מימדי לתפירה ויצירת אובייקטים תלת מימדיים מעסיקים את קורשיא. אותם היא לוקחת מהבית, בתור בת למעצבת אופנה- מדיום התפירה הינו מעין ״תכונת ילודה״, ואיתו הציור שאיתו יכולה לשחק ורואה ככלי לחיים מגיל קטן. 

משחק של בד, חוטים, קנבס, צבעים קשיחים ונוזליים- יוצר עולם מופלא בו ניתן להמציא מחדש יקומים דמיוניים כל הזמן.

 

בדומה בעבודות אחרות של קורשיא, העיסוק בגיבור תרבות אישי הינו משמעותי גם בעבודה זו.

לחזירונים משנים מוקדמות יותר מתווספים ארנבונים אלו . תקופה ארוכה הם מסקרנים ונוגעים בקורשיא, ואיתם היא מרגישה שיכולה לצלול לעולמות קסומים משל עצמה.

גם הארנבונים מזכירים לאיב את הילדות, את הבית ואת התמימות המסויימת- אותה היא סוחבת בענן מסויים מעל עצמה עם הזמן, הם משחקים כאינדקס מסויים לזמן החולף הזה.

bottom of page