top of page

100% SHEEPZEBRA

2023

Stencil print on manual wool felting

משחק בין טכניקת טקסטיל של ליבוד בצמר כבשים לבין טכניקת הדפס של שקופיות יוצרות חיית כלאיים של כבשה וזברה.

שטיחי ריצפה שאיב רזוכרת הילדות, הנראים בצורה של חיה שמרטו את עורה והיא פרוסה על הריצפה, עשויים כאן מצמר כבשים שלובד על ידי איב. 

השטיחים הללו, לעולם לא יהיו מצמר מלובד בצורה כזו על הרצפה, הרכות הזו, יוצרת תחושה של הליכה על ענן. הכבשת-זברה הזו, היא שטיח. שטיח רצפה. שטיח שמורכב בטיפול סינטטי מחומרים טבעיים אך גם בינטטים

bottom of page