top of page

Unbroken Culture Hero

2014 - 2015

בעולם שבו אומנות הפופ חוגגת ופורחת ואיתה מגיע גל של עבודות הנוגעות בגיבור תרבות הידוע והמפורסם ביותר.

הרצון של קורשיא לקחת גיבור תרבות שכזה ולנסות לפרקו לגורמים בכדי להבין אולי את מקורו ואולי בכלל לפרקו בכדי לנסות להעלימו מעולם אומנות הפופ יכול להראות לצופה כהצלחה וככישלון.

חקירה והתעסקות בגיבורי תרבות שונים מעולמות שונים הינם דבר מסקרן עבור איב קורשיא. לקיחתם מעולמות הילדות שלה באה מהרצון לזכר ולשמור עליהם קרובים לליבה. הם חלק מהדרך והחקירה של היבטים שונים בעולם האומנות.

ההכרה של הצופה בצבעים המוכרים עם הדמות יוצר קונפליקט איתו קורשיא התמודדה במהלך הפרוייקט והוא- הניסיון לפירוק.

הפירוק נוצר על ידי ציור, גזירה ותפירה- ״בנייה״, ״הריסה״ ושוב ״בנייה״- מה נוצר כאשר מפרקים? מה נוצר כאשר בונים? מה נוצר כאשר מדביקים? מה נוצר כאשר מציבים? איזה צורות ואובייקטים אפשר ליצור מהדמות המוכרת הזו? האם זה בכלל אפשרי? שאלות אלו ואחרות נוגעות בעבודות אלו שיצרה קורשיא במהלך שנת הלימודים השלישית שלה במחלקה לאומנות רב תחומית בשנקר. 

bottom of page