top of page

Umbilical Cord

2021

Cotton threads, Tulle & satin fabrics

 

 

זריקה לחלל תצוגה מסקרן וקבלת משימה ליצירת עבודת אומנות שתתקשר ותוצג בפינה בה מוצגים עוברים משומרים במוזיאון האדם והחי ברמת גן הביאה למחשבה הראשונית המקשרת בין העובר לאמו- חבל התבור.

 

כמו שעובר קשור לאמו בחבל זה, חי, ניזון וגדל ברחם אימו איתו, כך, קורשיא מרגישה מחוברת ליצירותיה של אמה. 

עולם שלם של טקסטיל ויצירת יצירות מופת ממוצר גולמי למוצר מוגמר של עיצוב בגד מרגיש כחבל התבור בין קורשיא לאמה.

 

חומרי טקסטיל שהינם סוגי בדים שונים בצבעוניות המדמה חבלי תבור מדמים את הקשר בין החומר הגולמי איתו נוצרת יצירה שכזו למוצר המוגמר אותו יולדת אישה לאחר 9 חודשי הריון.

העוברים המשומרים המוצגים בחלל התצוגה במוזיאון מראים את התהליך בו עובר עובר ברחם כ-9 חודשים. עוברים אלו לא הגיעו לעולם, אך נתרמו ושומרו בכדי להראות את התהליך המדהים הזה. כך גם יצירתה של קורשיא- מביעה חבל כלשהו שנקטע מעולם האופנה והטקסטיל אך עדיין משמר אותו, משתמש בחומריו והופך אותו למשהו אחר ולא לביש- ליצירת אומנות.

 

קורשיא החליטה לפתח את הפרוייקט לפרוייקט נוסף כחלק מלימודי טקסטיל ושימושיו באומנות. במשחק עם חומר רב של בדים, חוטים ועוד, היא נותנת נפח לחבלי תבור אלו, מכניסה אותם לעולם האומנות בכדי להציג את תחושותיה בנושא כלפי חבל מוסיל חיים אלו ויוצרת קשר בין משטח למשטח כפי שחבל התבור מקשר בין אדם לאדם ויוצר אדם.

bottom of page